Pepin raportointipalvelu: Tilastoraportit

Kesto

1 päivä (9.00⁠–⁠16.00)

Kohderyhmä

Pepin pääkäyttäjät, joilla on tarve tuottaa perusrekisterin tietosisällöistä raportteja tilastointitarkoituksiin. Osallistujilla tulee olla perustiedot raportointipalvelun käytöstä (vrt. "Tietojen hakeminen raporteille" -koulutuksen sisällöt). Osallistujilla on lisäksi hyvä olla kokemusta jostakin ohjelmointikielestä.

Tavoite

  • Opitaan käyttämään raportointipalvelua tiedon koostamiseen tilastointia varten.
  • Opitaan tuottamaan taulukkomuotoisia raportteja.
  • Saadaan käsitys tiedon koostamisen mahdollisuuksista ja rajoitteista Elasticsearchissa ja raportointipalvelussa.
  • Luodaan edellytykset tilastoraporttien itsenäiseen laatimiseen

Sisältö

  • Kertaus: raportointipalvelun rakenne ja toiminta (kalvot)
  • Elasticsearch-kyselyjen laatiminen: hakutulosjoukon rajaaminen, aineiston luokittelu, laskenta
  • Aineiston hakeminen ja koostaminen useista eri tietolähteistä
  • Koontiskriptin tehtävät tilastoinnissa
  • Taulukkomuotoiset tulosteet Excel- ja JSON-muodossa
  • Runsaasti käytännön esimerkkejä

Kouluttaja

Hannu Lakervi on ollut vuosien saatossa mukana kehittämässä Eduix Oy:n keskeisimpiä ohjelmistoja. Hannulla on useiden vuosien kokemus modernista ohjelmistokehityksestä, ja hänen vankka asiantuntemuksensa näkyy ja kuuluu koulutuspäivän aikana käytännön esimerkkeinä sekä raportointipalvelun ytimeen pureutuvana opetuksena.