Pepin raportointipalvelu: Todistustyöpaja

Kesto

1 päivä (9.00⁠–⁠16.00)

Kohderyhmä

Perusrekisterin pääkäyttäjät, joilla on tarve muokata raporttien ulkoasuja ja sisältöjä. Osallistujilla on hyvä olla kokemusta jostakin ohjelmointikielestä.

Tavoite

 • Opitaan ylläpitämään raportteja ja määrittelemään niiden käyttöoikeuksia.
 • Luodaan edellytykset oman korkeakoulun tulosteraporttien – kuten todistusten – ulkoasujen itsenäiseen muokkaamiseen.
 • Saadaan vastauksia raporttien laadintaan liittyviin kysymyksiin.

Sisältö

 • Raportointipalvelun rakenne ja toiminta
 • Tulostuspohjien tekeminen ja Freemarkerin perusteet
 • Elasticsearchin perusteet ja perusrekisterin indeksit
 • Todistukseen liittyvien raporttien räätälöinti oman korkeakoulun tarpeisiin
  • Todistuksen kansilehti
  • Opintosuoritusote
  • Todistusmerkinnät ("kielilausekkeet")
  • Todistuksen muut liitteet: Diploma Supplement
 • Koodistot raportoinnissa
 • Raporttien julkaiseminen

Kouluttaja

Hannu Lakervi ja Ilkka Rauta ovat olleet vuosien saatossa mukana kehittämässä Eduix Oy:n keskeisimpiä ohjelmistoja.